Čo je pozemková kniha?

Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Pozemková kniha sa nachádza len na Okresnom úrade, katastrálnom odbore.

Zápisy v pozemkovej knihe sa prestali vykonávať v roku 1964, dodnes ju však pracovníci katastra využívajú pre zisťovanie vlastníkov pozemkov.  V tom čase totiž štát prestal evidovať zmeny vo vlastnícte nehnuteľností. Po zmene politického režimu v roku 1989 však bolo potrebné opäť dostať všetkých vlastníkov  do evidencie. Pozemková kniha je najlepším zdrojom informácií pri zisťovaní neevidovaných vlastníkov.

Potrebujete vysporiadať nehnuteľnosť v Košiciach a okolí?

Kontaktujte nás:
0910 584 228
info@ferovo.sk

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie