Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Obec si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí výšku dane a aj možnosti elektronického daňového priznania.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Ak ste sa v priebehu roka stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností tak daňová povinnosť Vám vzniká  1. januára nasledujúceho roka.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie podávate do 31. januára v roku vzniku daňovej povinnosti.

POZOR! V ďalších rokoch už daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodávate, správca dane Vám doručí rozhodnutie o dani automaticky

Príklad:

Ak nadobudnete byt 26. 9. 2020, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2021, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2020 zapísané aj v katastri nehnuteľností.