Notárska vs banková úschova

Notárska úschova je drahšia, ale bezpečnejšia.

Prečo je notárska úschova bezpečnejšia?

Pri bankovej úschove (vinkulácii) môže vzniknúť problém, ak je na kupujúceho začatá exekúcia. V tomto prípade totiž môže exekútor siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulovanom bankovom účte a účet zablokovať rovnako ako bežný bankový účet. Notárska úschova pred exekútorom uchráni.

O koľko je notárska úschova drahšia?

Cena bankovej úschovy je individuálna a pohybuje sa v priemere od 80 do 250 €. Odmena notára je daná zákonom a je u každého notára rovnaká. Jej výška závisí od výšky úschovy.

Odmena notára:

úschova do 3 319,39 € 23,24 EUR
úschova od 3 319 € do 16 596 € 49,79 EUR
úschova od 16 596 € do 33 193 € 99,58 EUR
úschova od 33 193 € do 331 939 € 165,97 EUR
úschova nad 331 939 € 331,94 EUR

K odmene notára je potrebné pripočítať DPH (20 %), keďže veľká väčšina notárov sú platcami DPH. Cena za overenie jedného podpisu je 2,87 EUR (vrátane DPH).

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie