Ako sledovať stav konania na katastri?

Priebeh katastrálneho konania môžete sledovať online na stránke katastra kataster.skgeodesy.sk

K sledovaniu konania potrebujete poznať jeho číslo a pracovisko, ktoré ho vybavuje.

Ako zistím číslo konania?

Číslo konania je v tvare: značka listiny / číslo listiny/ rok prijatia, napríklad: V 12345 / 24

Značka listiny určuje druh registra v katastrálnom konaní, najčastejšie V (vklad), alebo Z (záznam) (kompletný zoznam registrov)

Označenie konania nájdete:

  • na pečiatke s potvrdením o prijatí vkladu na katastri (pri osobnom podaní)
  • na elektronickom potvrdení o prijatí vkladu cez slovensko.sk
  • na liste vlastníctva, ak je už zapísaná plomba

Viac informácií o stave podania nájdete na stránke https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/services/info-stav-podania

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie