Ako sledovať stav konania na katastri?

Priebeh katastrálneho konania môžete sledovať online na týchto 2 portáloch:

Výhodou sledovania konania na portáli slovensko.sk sú automatické emailové notifikácie o zmenách v konaní, takže nie je potrebné každodenne kontrolovať list vlastníctva.

K sledovaniu konania potrebujete poznať jeho označenie, ktoré je v tvare:

Značka listiny / Číslo listiny/ Rok prijatia

Príklad: V 12345 / 21

Značka listiny určuje druh registra v katastrálnom konaní, najčastejšie V (vklad), alebo Z (záznam) (kompletný zoznam registrov)

Označenie konania nájdete:

  • na pečiatke s potvrdením o prijatí vkladu na katastri (pri osobnom podaní)
  • na elektronickom potvrdení o prijatí vkladu cez slovensko.sk
  • na liste vlastníctva, ak je už zapísaná plomba

katasterportal.sk – sledovanie konania bez notifikácií

Aktuálne informácie o katastrálnom konaní nájdete na stránke katasterportal.sk v časti Katastrálne konanie > Informácie 

slovensko.sk – sledovanie stavu katastrálneho konania v katastri nehnuteľností

Služba Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky umožňuje automatické sledovanie stavu katastrálneho konania od podania až po ukončenie konania a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Služba je bezodplatná a je prístupná prihláseným používateľom pomocou občianskeho preukazu s čipom.

Prejsť na službu www.slovensko.sk