Plná moc pri podpise záložnej zmluvy

Pred rokom 2014 bolo možné podpisovať záložné zmluvy v banke aj na základe plnej moci. Od mája 2014 to však už neplatí.

V súlade s právnou úpravou účinnou od 01.05.2014 (§ 5a ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) je právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, neplatný.

Ak sú vlastníkmi predávanej nehnuteľnosti fyzické osoby, tak záložnú zmluvu musia podpísať tieto fyzické osoby.

V prípade, že je záložcom právnická osoba, môže konateľ splnomocniť inú osobu na podpis záložnej zmluvy.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie