Čo môžem postaviť na svojom pozemku?

Nájdite si základné informácie online

V prvom rade vychádzajte z územného plánu obce. Územný plán Košíc nájdete na stránke https://www.kosice.sk/mesto/uzemny-plan-mesta

Parcelu si môžete vyhľadať v grafickej časti Komplexný urbanistický návrh, ktorý zobrazuje usporiadanie územia mesta pre jednotlivé funkcie v zmysle zobrazenej legendy.

Na stránke nájdete aj Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých mestských častí v ktorých nájdete upresňujúce informácie.

Podrobnejšie informácie o využití parciel a o riešení technickej infraštruktúry je možné získať na oddelení útvaru hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, kde sú k dispozícii ostatné výkresy a textové časti územného plánu.

Kde dostanete presnú a záväznú informáciu?

Ak chcete mať istotu správnej a úplnej informácie, tak požiadajte o územno-plánovaciu informáciu k funkčnému využitiu.

Žiadosť môžete podať na Magistráte alebo online. Podanie žiadosti je bezplatné.

Žiadosť na Magistrát

V Košiciach svoju žiadosť adresujte Magistrátu mesta, oddeleniu útvaru hlavného architekta. Vzor žiadosti o územno-plánovaciu informáciu nájdete na stránke https://www.kosice.sk/clanok/vzor-ziadosti-uzemno-planovacie-informacie

V žiadosti uveďte svoje identifikačné údaje,  katastrálne územie a číslo parcely.

Online žiadosť

Online žiadosť môžete podať na stránke https://www.kosice.sk/mesto/formulare-a-ziadosti

  1. Zvoľte ELEKTRONICKÝ FORMULÁR - Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
  2. Pokračujte na Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
  3. Kliknite na Vyplniť formulár

 

TIP: pokiaľ využívate občiansky preukaz s čipom a Portál elektronických služieb mesta Košice, tak sa pred vyplnením žiadosti prihláste a systém predvyplní Vaše indentifikačné údaje.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie