Ceny nehnuteľností 3Q/2021: Spomalenie rastu?

Po neočakávane rýchlom raste cien nehnuteľností v predchádzajúcom kvartáli sa v 3. štvrťroku 2021 situácia mierne stabilizovala a priblížila k priemerným hodnotám z uplynulých rokov na úroveň 3,4 %. Rast cien nehnuteľností je však rýchlejší ako predpokladaný rast miezd, čoho výsledkom je ďalšie zhoršovanie dostupnosti bývania.

Kvartálny rast cien rezidenčných nehnuteľností bol najvyšší v Trnavskom kraji (7 %), nasledujú Banskobystrický (6 %) a Trenčiansky kraj (4,8 %). V porovnaní s minulým rokom sú ceny nehnuteľností o 18,4 % vyššie a ceny domov rastú naďalej rýchlejšie než ceny bytov.

Aj keď štvrťročné tempo rastu na úrovni 3,4 % približne zodpovedná priemernému rastu od roku 2019 (3,2 %), z historického hľadiska  ide o nadštandardne vysoké hodnoty. Do roku 2019 predstavovalo priemerné medzištvrťročné tempo rastu 1,1 %.

Stavia sa viac bytov

Aktuálne sledujeme mimoriadny nárast počtu začatých bytov a vydaných stavebných povolení.  Celkový počet rozostavaných bytov je ešte stále o niečo nižší ako bol pred pandémiou.

Výstavba bytov bola takmer o 8% vyššia ako pred rokom. Keďže indikátor podielu produkcie bytových budov k HDP má tendenciu pôsobiť procyklicky, vyššia aktivita v stavebníctve indikuje relatívne prehrievanie na realitnom trhu.

Nájomné pokračuje v raste

Nájomné medzištvrťročne vzrástlo o 4,1 % a rastie už druhý štvrťrok za sebou. Medziročný pokles vyvolaný pandémiou sa približuje k nule.

Úvery na bývanie naďalej v rekordných objemoch

Nové úvery na nehnuteľnosti dosahujú vysoko nadpriemerné hodnoty. Historické maximum z júna síce nebolo prekonané, ale aj údaje za júl a august sú  mimoriadne vysoké.

Aký bude ďalší vývoj?

V roku 2021 neočakávame žiadnu zmenu v aktuálnom rastúcom trende.

Úrokové sadzby hypoték sú naďalej nízke, dopyt po nehnuteľnostiach vysoký a výstavba nových rezidenčných nehnuteľností je v Košiciach mimoriadne obmedzená. Dostupnosť bývania v Košickom kraji sa vplyvom rastúcich cien a stagnujúcich miezd mierne zhoršuje.

ZDROJ: NBS, ferovo.sk

Uvažujete o predaji nevyužitého bytu, domu, chaty, pozemku v Košiciach a okolí? Vyžiadajte si bezplatný Cenový posudok a poraďte sa s odborníkmi: 0910 584 228 | info@ferovo.sk

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám