Sídliská potrebujú víziu

Článok vyšiel v časopise KVaPka v spolupráci s Miestnym úrad mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

V roku 1945 bolo na Slovensku 550 000 bytov, z ktorých až 90% bolo v rodinných domoch. Ústredné kúrenie malo len 0,4%, kanalizáciu 3,9% a vodovod 7% bytov. Splachovací záchod, kohútik s teplou vodou a ústredné kúrenie boli nepoznaným prepychom. Prechod od uhľovej pece a latríny k radiátorom a červenému kohútiku s teplou vodou v panelákoch bol preto významným civilizačným skokom. Dnes však už mnohí panelákové sídliská odsudzujú na zánik. 

Ak však dnes neexistuje alternatíva, ktorá by v blízkej budúcnosti na Slovensku nahradila 750 000 panelových bytov, mali by sme premýšľať nad tým, ako ľuďom žijúcim na týchto sídliskách ponúknuť víziu moderného bývania. Nevyužité spoločné priestory, anonymita, neestetické a neregulované farebné riešenia obnovených fasád sú každodennou smutnou pripomienkou tejto chýbajúcej vízie.

Výstavba panelákov na KVP začala terénnymi úpravami v roku 1980 a posledné paneláky boli dokončené v roku 1989. Sídlisko teda patrí medzi tie novšie, avšak mnohé z bytov už majú viac ako 35 rokov.

Aby však sídlisko prežilo, bude ho potrebné obnoviť predovšetkým morálne, čo bude ešte väčšou výzvou, než len technologické predlžovanie životnosti materiálu. Ani na Západe nezavrhli panelové sídliská kvôli ich končiacej fyzickej životnosti. Koncentrácia nižšej spoločenskej vrstvy do veľkých obytných celkov vyvolávala problémy a odklon od panelákových sídlisk súvisel viac so sociologickými než technologickými problémami.

KVP môže byť najkrajším sídliskom na Slovensku

Naše sídlisko sa uberá správnym smerom. Obnova ciest, parkov, oddychových zón, množstvo spoločenských a športových udalostí, transparentné hospodárenie a aktívna účasť občanov na rozvoji sídliska sú výbornou vizitkou starostu, poslancov, šikovného tímu na miestnom úrade a angažovaných obyvateľov.

Starostovia a poslanci sa však rokmi menia a preto by nositeľmi vízie sídliska mali byť práve jeho obyvatelia a vlastníci bytov, ktorí chcú kvalitnejšie a vizuálne atraktívnejšie bývanie než aké ponúkajú sídliská dnes. Ak túto víziu nájdeme a stotožníme sa s ňou, tak panelové byty nebudú mať najmenší dôvod strácať na hodnote alebo zaostávať za inými alternatívami bývania.

Príkladom nám môžu byť zahraničné sídliská, ktoré z jednoduchej architektúry dokázali vyťažiť maximum. Koncepčným farebným riešením, jednotnou úpravou balkónov a lodžií, vchodov, schodísk a použitím moderných obkladových materiálov sa socialistické sídliská dokázali vizuálne priblížiť moderným obytným štvrtiam.

Ešte nie je neskoro

Najviditeľnejšou jazvou na urbanizme sídliska je predovšetkým chaotická a nekoncepčná farebnosť fasád. Individuálne rozhodnutia obyvateľov bytovky bez ohľadu na širšie okolie majú za následok divoké farebné riešenia, nesúrodosť vzorov a ornamentov.

Zateplenie aj farebný náter však majú svoju životnosť a fasády bude potrebné po čase premaľovať. Prvú príležitosť pre kvalitnejšie farebné riešenie sme v začiatkoch zatepľovania nedokázali využiť tak, aby sme naše sídlisko vnímali a vyfarbovali ako celok. Prevážila prirodzená túžba po individualizme, po slobode voľby a pestrých farbách, ktoré by nahradili šedé plochy a vyblednuté pôvodné nátery. Aj dnes medzi obyvateľmi zaznievajú hlasy, že pestrofarebné sídlisko je krajšie ako pôvodný koncept z 80-tych rokov 20. storočia.

Chýbajúca regulácia

Farebné riešenie fasády je dnes pri realizácii zateplenia prakticky v rukách projektanta, ktorý ju navrhne podľa požiadaviek obyvateľov bytového domu. V lepšom prípade zohľadní farebné a vzorové riešenie okolitých bytoviek, v tom horšom zvíťazí divoký návrh najiniciatívnejšieho suseda.

Celý proces prebieha nekoordinovane a nekoncepčne bez zásahu stavebného úradu alebo úradu hlavného architekta. Ideálnym riešením by bolo, ak by mestá, obce a mestské časti mali právo vydávať záväzné stanoviská, ktorými vyjadria súhlas či nesúhlas s navrhovaným farebným stvárnením fasády a samospráva by mala prostredníctvom územného plánu kompetenciu regulovať farebnosť fasád.

Sídlisko KVP má svoje prirodzené obvody vytvárajúce logickú a funkčnú formu. Práve tieto obvody by mali mať jednotnú farbu pre ľahšiu orientáciu a identifikáciu.

Budúcnosť sídliska je v rukách jeho obyvateľov

Kým však nebude existovať vykonateľná regulácia a jasný farebný koncept, je farebnosť bytoviek a vizuálna kvalita sídliska v rukách obyvateľov sídliska. Na KVP ešte zďaleka nie sú zateplené všetky bytové domy a tie, ktoré boli zateplené medzi prvými si už čoskoro začnú pýtať nový náter. Pokúsme sa spoločne vnímať širšie okolie našich bytov a vytvárať krajšie susedstvá v ktorých sa nám bude príjemne bývať.

Pri obnove bytoviek však nemyslime iba na tepelnoizolačné vlastnosti a výber farby. Modernizáciou spoločných priestorov sa paneláky môžu otvoriť svojim obyvateľom a sídlisku. Prečo by nevyužité mangľovne a kočikárne nemohli nahradiť fitká, coworkingy, dielne a denné spoločenské miestnosti s organizovanými aktivitami? Osamelosť a uzavretosť je chorobou dnešnej doby a prečo nevyužiť príležitosť spoznať sa so susedmi a nájsť si nových priateľov?

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám