Vývoj cien bytov a miezd od Nežnej revolúcie

Ako inak by sme si v realitnej kancelárii mali zrekapitulovať 30 rokov od Nežnej revolúcie 17. 11. 1989 ako porovnaním cien bytov a dostupnosti bývania v roku 1989 a dnes? Keďže hodnoverné štatistické dáta máme k dispozícii až od roku 1993, budeme porovnávať obdobie rokov 1993 až 2019.


Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám