Pýtate sa: Aký bude ďalší vývoj cien nehnuteľností?

Leto 2020 bolo z pohľadu vývoja na trhu nehnuteľností v histórii Slovenska mimoriadne špecifické. Pokračujúci dopyt po nehnuteľnostiach a rast ich cien súvisel s priaznivými podmienkami zo začiatku roka, v kontraste s negatívnym dopadom koronakrízy na celú makroekonomickú situáciu – klesajúce HDP, mzdy či disponibilný príjem:

  • v 2. štvrťroku 2020 sa ekonomika medzištvrťročne prepadla o 8,3 %;
  • na trhu práce ubudlo približne 26 tis. pracovných miest;
  • mzdy vo vybraných odvetviach poklesli o 1,8 %;
  • inflácia HICP dosiahla v júli 1,8 % (rast cien bol najnižší za posledné 3 roky);
  • domácností obmedzili úvery (obmedzilo sa financovanie spotreby úverovými produktmi), naďalej však pretrváva záujem o úvery na nehnuteľnosti, čo tlačí ich ceny smerom nahor.

Na cenách nehnuteľností sa však tento prepad makroekonomických ukazovateľov zatiaľ neodrazil. Sme teda svedkami roztvárania nožníc medzi vývojom cien nehnuteľností a základných fundamentov.

Môžeme dnes hovoriť o realitnej bubline?

Najlepšiu odpoveď nám dá kompozitný index, založený na týchto pomerových ukazovateľoch:

  • reálna cena bývania,
  • cena/príjem,
  • cena/nájom,
  • úvery na bývanie/hrubý disponibilný príjem domácností,
  • objem výstavby bytových budov/HDP.

Hodnoty kompozitných indexov sa v 2. štvrťroku 2020 výrazne zvýšili smerom k pásmu Rizika a Bubliny.  

Hodnoty kompozitných indexov sa v 2. štvrťroku 2020 výrazne zvýšili smerom k pásmu Rizika a Bubliny. Ceny nehnuteľností rástli, zatiaľ čo klesol disponibilný príjem a kleslo aj nájomné. Hlavným dôvodom poklesu nájomného je výrazné zvýšenie ponuky [majitelia bytov boli nútení prejsť od krátkodobého nájmu (Airbnb, booking) k dlhodobému nájmu]. Zvýšil sa tiež objem úverov domácností na kúpu nehnuteľnosti. Predpokladaný pokles HDP a nárast stavebnej produkcie bytových budov zapríčinili rast aj posledného indikátora, objemu výstavby bytových budov k HDP.

ZDROJ: NBS

Aký očakávame vývoj?

Vývoj v nasledujúcom období bude závisieť predovšetkým od priebehu koronakrízy a miery prijatých opatrení. Uzatvorenie ekonomiky by mohlo vyvolať ďalšiu vlnu prepadu ekonomických ukazovateľov. Vo všeobecnosti sa však očakáva oživenie ekonomiky, rast zamestnanosti (najmä vracajúci sa zamestnanci v službách) a mierne ochladenie dopytu po nehnuteľnostiach.

Hodnoty kompozitných indexov by sa mali vrátiť späť do pásma Vzostupu, resp. Rovnováhy. Zvyšovanie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov je nepravdepodobné.

Uvažujete o predaji nevyužitého bytu, domu, chaty, pozemku v Košiciach a okolí? Vyžiadajte si bezplatný Cenový posudok a poraďte sa s odborníkmi: 0910 584 228 | info@ferovo.sk

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám