Ceny nehnuteľností 3Q/2022: Výrazné spomalenie rastu cien

V 3. štvrťroku rástli ceny nehnuteľností na bývanie výrazne pomalšie. Ide o najpomalšie štvrťročné tempo rastu od roku 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021 sú však ceny až o 21,9 % vyššie.

Kvartálny rast cien nehnuteľností na bývanie spomalil na 1,6 %. Najvyšší rast evidujeme v Prešovskom (7,4 %) a Trenčianskom kraji (5 %).  V Bratislavskom a Košickom kraji je približne na úrovni celoslovenského priemeru. Naopak v Trnavskom a Banskobystrickom kraji ceny nehnuteľností v porovnaní s minulým štvrťrokom mierne klesli (-0,3 resp. -2,2 %).

Trh sa obracia

Pri pohľade na jednotlivé mesiace pozorujeme náznaky postupného obratu. Ceny nehnuteľností  dosiahli v 3. štvrťroku najvyššiu úroveň v júli a v nasledujúcich mesiacoch už mierne klesali. Tento vývoj je ešte výraznejší pri pohľade na samotné ceny bytov. Naopak, v prípade cien domov sa o žiadnom jasnom trende hovoriť nedá.

Ceny v Košickom kraji však napriek klesajúcemu celoslovenskému trendu medzimesačne naďalej rástli. Ponukové (inzerované) ceny nehnuteľností v letných mesiacoch zatiaľ nezohľadnili znížený dopyt.

Úrokové sadzby rýchlo rastú

Priemerná úroková sadzba nových úverov na nehnuteľnosti dosiahla v júli 2,5 % a v septembri už 2,9 %, čomu zodpovedná aj pokles objemu úverov na nehnuteľnosti v priebehu letných mesiacov a septembra.

Aký bude ďalší vývoj?

Očakávame ďalší rast úrokových sadzieb a pokles aktivity na realitnom trhu. Kupujúci už nie sú ochotní platiť ponukové (inzerované) ceny a vzhľadom na vyššiu ponuku a nižší dopyt sa dostávajú do výhodnej vyjednávacej pozície. Nebudeme prekvapení, ak sa v nasledujúcom štvrťroku obrat dokoná a po dlhom čase budeme svedkami štatistického poklesu cien.

ZDROJ: NBS, ferovo.sk

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Zavolajte nám