Viete po kom je pomenovaná ulica na ktorej bývate?

Košice sú mestom s bohatou históriou a mnohými významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Viete po kom sú pomenované košické ulice?

Názov ulicePôvod názvuMestská časť
BauerovaKonštantín Bauer (1893 - 1928)
slovenský maliar
Ako pätnásťročný sa s rodičmi presťahoval do Košíc, kde vyštudoval strednú školu.
viac info
Sídlisko KVP
CottbuskáCottbus
nemecké partnerské mesto Košíc
viac info
Sídlisko KVP
ČordákovaĽudovít Čordák (1864 – 1937)
slovenský maliar
Študoval a žil v Košiciach.
viac info
Sídlisko KVP
DénešovaDéneš
komunistický funkcionár a normalizátor
viac info
Sídlisko KVP
DrabovaPál Drab
protifašistický bojovník
Sídlisko KVP
Drocárov parkPavol Drocár
bývalý starosta mesta (predseda mestského národného výboru)
viac info
Sídlisko KVP
HemerkovaOldřich Hemerka (1862 - 1946)
organista, hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster
V Košickej diecéze vykonával 60 rokov funkciu regenschoriho.
viac info
Sídlisko KVP
HúskovaAnton Huska (1826 – 1882)
hudobný pedagóg, dirigent a skladateľ
Učiteľ Hudobnej školy a regenschori Dómu sv. Alžbety, kde zotrval až do smrti. Vyučoval klavír, husle a teóriu hudby a spevu.
viac info
Sídlisko KVP
Ulica Jána Pavla II.Jána Pavol II. (1920 – 2005)
duchovný a 264. rímsky pápež
viac info
Sídlisko KVP
JanigovaJán Janigh (1784 - 1837)
hudobný skladateľ a pedagóg
V Košiciach bol od roku 1824 učiteľom hudby na hudobnej škole. Súčasne bol regenschori v Dóme sv. Alžbety.
viac info
Sídlisko KVP
JasuschovaAnton Jasusch (1882 - 1965)
slovenský maliar
Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach.
viac info
Sídlisko KVP
KlimkovičovaVojtech Klimkovič (1833 - 1885)
slovenský maliar a ilustrátor
Venoval sa i sakrálnej maľbe a náučnej ilustrácii. V roku 1872 spolu s bratmi založil Hornouhorský mestský spolok, z ktorého sa zrodilo dnešné Východoslovenské múzeum.
viac info
Sídlisko KVP
Moskovská triedaMoskva je hlavné mesto Ruskej federácie, S počtom 12 630 obyvateľov (2019) je najväčším mestom Ruska a najväčším mestom Európy.
viac info
Sídlisko KVP
StarozagorskáBulharská Stará Zagora, bývalé partnerské mesto Košíc, je administratívnym a priemyselným strediskom oblasti Stará Zagora.
viac info
Sídlisko KVP
StierovaVojtech Stier (1884 – 1945)
typograf a politik
Stier bol jedným zo zakladateľov Sprostredkovateľne práce v Košiciach, členom správy košického výrobného a spotrebného družstva a po roku 1918 predsedom družstva Jednota. Bol členom maďarskej národnej a robotníckej rady, potom členom mestskej administratívnej komisie.
viac info
Sídlisko KVP
TitogradskáPodgorica (mesto v Čiernej Hore), bývalé partnerské mesto Košíc
Podgorica je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto Čiernej Hory. ). V rokoch 1946-1992 sa volala Titograd (po J.B. Titovi, prezidentovi komunistickej Juhoslávie v rokoch 1945-1980).
viac info
Sídlisko KVP
Trieda Košického vládneho programuKošický vládny program, program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, bol programový dokument vyhlásený na prvej plenárnej schôdzi vlády Národného frontu Čechov a Slovákov v roku 1945 v Košiciach ako výsledok rokovaní politických predstaviteľov budúceho Národného frontu na veľvyslanectve ČSR v Moskve.
Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za „program (prvej etapy) národnej a demokratickej revolúcie“. Slovenský ústavný právnik Ján Gronský ho opísal ako „program revolučného vytvárania systému regulovanej demokracie, eufemisticky nazvanej ,ľudová demokracia’ revolúcie nacionálnej, antifašistickej a sociálnej, ako východisko k protikapitalistickému prevratu, počiatok socialistickej revolúcie v Československu.“
viac info
Sídlisko KVP
WuppertálskaWuppertal, partnerské mesto Košíc v Nemecku
viac info
Sídlisko KVP
WurmovaMikuláš Wurm (1896 – 1969)
obchodník, člen Komunistickej strany Sovietskeho zväzu
viac info
Sídlisko KVP
AdlerovaKarol Adler (1910 - 1944)
slovenský protifašistický bojovník a partizánsky veliteľ
Bol vedúci činiteľ viacerých partizánskych oddielov na juhovýchodnom Slovensku počas SNP.
viac info
Dargovských hrdinov
BašťovanskéhoŠtefan Bašťovanský (1910 - 1952)
slovenský komunistický politik, vedúci tajomník ÚV KSS
Bol členom ilegálneho vedenia KSS, od roku 1945 generálny tajomník ÚV KSS, od 1951 ústredný tajomník a člen sekretariátu ÚV KSČ.
viac info
Dargovských hrdinov
BenadovaĽudovíto Benada (1899 - 1973)
funkcionár KSČ a politik
Komunistický politik a štátnik študoval na Leninskej škole v Moskve. V rokoch 1929-1931 bol tajomníkom banskobystrickej oblasti KSČ. Ilegálne pracoval v KSS žilinskej oblasti a v roku 1943 bol odsúdený za to na 12 rokov väzenia. Bol odvlečený do koncentračného tábora v Mauthausene. Po oslobodení bol pracovníkom ÚV KSS, tajomníkom ÚV KSS, povereníkom štátnej kontroly, predsedom SNR, podpredsedom SNR, členom ÚV KSČ a predsedníctva ÚV KSS a poslancom SNR od 1946 do r. 1971.
viac info
Dargovských hrdinov
BielocerkevskáBiela Cerkev – ukrajinské bojisko 1.česko-slovenskej samostatnej brigády v ZSSR.
viac info
Dargovských hrdinov
BuzuluckáBuzuluk, mesto v západnej časti Orenburskej oblasti v Rusku. Mesto sa zapísalo do čs. histórie počas druhej svetovej vojny, kedy slúžilo ako základňa pre 1. československý samostatný poľný prápor.Dargovských hrdinov
ClementisovaVladimír Clementis (1902 - 1952)
slovenský politik, právnik, spisovateľ a prekladateľ
Clementis bol neoficiálnym vodcom davistov. O rok neskôr vstúpil do KSČ.
Bol poslancom Národného zhromaždenia a v marci 1939 emigroval z rozhodnutia strany do Paríža. Odtiaľ mal odísť do Severnej Ameriky a rozvíjať tam činnosť KSČ medzi krajanmi v USA a Kanade.
viac info
Dargovských hrdinov
DrieňováUlica netradične pomenovaná po drevine. Drieň obyčajný (Cornus mas), drienka vyrastá do 2-6 metrovej výšky. Zo semien sa praží náhrada kávy.Dargovských hrdinov
DvorkinovaV. Z. Dvorkin
podplukovník Červenej armády, vojenský veliteľ mesta v roku 1945
viac info
Dargovských hrdinov
ExnárovaLadislav Exnár (1907-1945)
slovenský funkcionár KSČ a KSS, partizánsky veliteľ
S jeho menom sa spája protifašistický odboj a partizánske hnutie.
viac info
Dargovských hrdinov
FábryhoFrantišek Fábry (1911 - 1975)
politický pracovník, verejný činiteľ, účastník SNP a protifašistického odboja
Podieľal sa na prípravách SNP a tým si vyslúžil zaradiť sa medzi osobnosti v názvoch ulíc.
viac info
Dargovských hrdinov
CharkovskáCharkov, mesto na severovýchode Ukrajiny. Má 1 447 435 obyvateľov a je druhým najväčším mestom na Ukrajine. Nachádza sa pri hranici s Ruskom.Dargovských hrdinov
JaltskáJalta, prímorské letovisko na severnom pobreží Čierneho mora a na južnom pobreží polostrova Krym (t.j. na uzemí, ktoré si v súčasnosti nárokuje Rusko aj Ukrajina). Mesto sa nachádza na mieste starej gréckej kolónie založenej gréckymi námorníkmi, jednej z mnohých krymských zátok obklopené Krymskými vrchmi.Dargovských hrdinov
Jegorovovo námestieAlexej Semjonovič Jegorov (1914 - 1970)
sovietsky partizánsky veliteľ, ktorý pôsobil počas vojny v roku 1944 na Slovensku

Dňa 17. augusta 1944 Jegorov osobne zabezpečil prevoz rozličných druhov potravín z nemeckého skladu vo Svätom Ondreji do Bukoveckej doliny. Pri tejto akcii značnou mierou pomohli civilní zamestnanci skladu. Partizáni odviezli asi 9 ton potravín. Od polovice augusta partizáni intenzívne hromadili a vozili zbrane do hôr, čo bol jasný náznak toho, že čoskoro zintenzívnia svoju aktivitu.
viac info
Dargovských hrdinov
KalinovskáKalinov, neďaleko Medzilaboriec, prvá oslobodená obec na území bývalého Československa dňa 21. septembra 1944. Obec Kalinov oslobodili vojská 3. horskej streleckej divízie generála Vedenina. Dedina pred oslobodením vyhorela, zo 130 domov ľahlo 113 popolom.
viac info
Dargovských hrdinov
Kpt. JarošaOtakar Jaroš (1912-1943)
československý dôstojník, účastník protinacistického odboja
In memoriam ho povýšili na kapitána a ako prvý cudzinec bol vyznamenaný titulom hrdina Sovietskeho zväzu.
viac info
Dargovských hrdinov
KrosnianskaKrosno, mesto ležiace na rieke Wislok v juhovýchodnom cípe Poľska. Je vzdialené iba 35 km od hranice so Slovenskom a cca 85 km od hranice s Ukrajinou.
viac info
Dargovských hrdinov
KurskáKursk, mesto leží v západnej časti Ruskej federácie, asi 120 až 150 km od hranice s Ukrajinou. Dargovských hrdinov
Lidické námestieLidice (nem. Liditz) sú obec v Stredočeskom kraji, známa tým, že počas druhej svetovej vojny bola vyhladená nemeckými vojskami. Dargovských hrdinov
LupkovskáLupkov je priesmyk, ktorý sa nachádza na predhorí Karpát. Toto strategické miesto malo dôležitý význam pri postupe Červenej armády na slovenské územie počas oslobodzovacích bojov.
viac info
Dargovských hrdinov
Maršala KonevaIvan Stepanovič Konev (1897-1971)
významný sovietsky generál ruského pôvodu počas druhej svetovej vojny
Od roku 1944 maršal Sovietskeho zväzu, dvojnásobný Hrdina Sovietskeho zväzu.
viac info
Dargovských hrdinov
MaurerovaJúlius Maurer (1896-1961)
robotník, funkcionár KSČ a verejný činiteľ
Dvojnásobný držiteľ Radu republiky. Pracoval ako robotník v železorudných závodoch v Krompachoch, potom v Budapešti a Györi. Od roku 1915 bol členom sociálnej demokracie a jedným z popredných predstaviteľov marxistickej ľavice na Slovensku.
viac info
Dargovských hrdinov
OrechováStrom orech.Dargovských hrdinov
OvručskáPomenovaná bola podľa ukrajinského mesta Ovruč, kde padol kpt. Ján Nálepka.
viac info
Dargovských hrdinov
PostupimskáPomenovaná bola po konferencii v nemeckom meste Postupim, na ktorej sa stretla tzv. Veľká trojka. Na nej sa rozhodovalo, aké bude povojnové usporiadania a rekonštrukcie zničenej Európy.
viac info
Dargovských hrdinov
Povstania českého ľuduMájové povstanie českého ľudu v roku 1945 bolo otvorené ozbrojené vystúpenie českého a moravského ľudu proti nacistickým okupantom (a ich kolaborantom) v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Na čele stála Česká národná rada.
viac info
Dargovských hrdinov
Prešovská cestaPodľa mesta PrešovDargovských hrdinov
Sečovská cestaPodľa mesta SečovceDargovských hrdinov
TokajíckaTokajík je obec na Slovensku v okrese Stropkov. Pripomína tragédiu v dedinke Tokajík, ktorá ľahla popolom pred 63 rokmi.
viac info
Dargovských hrdinov
Trieda arm. gen. SvoboduLudvik Svoboda (1895-1979)
československý generál a prezident ČSSR
Jeho armádna kariéra bola plná zvratov. Za prvej svetovej vojny padol do ruského zajatia a vstúpil do československých légií v Rusku. V roku 1922 opäť vstúpil do armády a bol veliteľom práporu na Podkarpatskej Rusi. V roku 1968 bol zvolený za prezidenta. V auguste sa postavil na stranu Kremľa a odmietol podporiť robotnícko-roľnícku vládu. Pomáhal paralyzovať armádu a sám navrhol rokovania v Moskve, ktoré vyústili k podpísaniu Moskovského protokolu.
viac info
Dargovských hrdinov
ZupkovaFrantišek Zupka (1901 - 1976)
komunistický politický činiteľ
Zupka bol popredný odborár, komunista, "verný syn komunistického režimu" a spoluzakladateľ komunistických ľudových milícií. Bol funkcionárom najvyšších štátnych odborárskych orgánov a medzinárodného odborového hnutia.V rokoch 1949-1965 pôsobil ako podpredseda Svetovej odborovej federácie.
viac info
Dargovských hrdinov

Vlastníte nevyužívaný byt, dom, chatu, pozemok? Chcete sa presťahovať z menšieho do väčšieho, alebo naopak? Pomôžeme Vám s predajom aj výmenou nehnuteľnosti. Všetko vybavíme za Vás a Vašu nehnuteľnosť predáme za najvyššiu cenu.
Viac o našich službách pri predaji nehnuteľnosti.

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Zavolajte nám