Bytová výstavba

Štatistické prehľady bytovej výstavby

  • Rozostavané byty k 1.1.
  • Začaté byty
  • Dokončené byty
  • Rozostavané byty k 31.12.
  • Počet vydaných stavebných povolení

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám